Categories
Formació Mini

Sessió 5

Sessió V (27 de març)

Índex:

Racó del fonament tècnic: tir a taulell

Situació de joc: col·locació defensiva

Racó de l’Àrbitre: regla antipassivitat

Exercicis