Inscripció: fitxa federativa

Instruccions

Per la tramitació de fitxes de tots els jugadors/es del Club Arenys Bàsquet caldrà que cada un d’ells pugui omplir diferents documents per ser jugador/jugadora federada.

Adjuntar els documents en l’ordre següent via mail del club de coordinació: coordinacioarenysbasquet@gmail.com
Es pot enviar foto (amb el mateix telèfon es pot fer aquesta fotografia) dels següents documents:

  • DNI (ambdós cares del carnet)
  • TSI (Targeta Sanitaria)
  • Foto (frontal del jugador/a, foto de carnet)
  • Fitxa de la FCBQ (full de la federació amb les dades del jugador/a)
  • Revisió mèdica (Full que s’entrega un cop feta la revisió)
    * IMPORTANT. Amb la circular número 29 de la FCBQ es comenta que no hi haurà obligatorietat de passar revisió per la temporada 20/21. DOCUMENT

També s’haurà d’omplir el document d’inscripció amb les dades del jugador que anirà per la Junta de l’Arenys Bàsquet.

  • Recordem que qualsevol jugador/a del Club Arenys Bàsquet pagarà deu mensualitats de 50 euros, més una inscripció de 50 euros.

DOCUMENT LLICÈNCIA FCBQ temporada 20/21

DOCUMENT REVISIÓ MÈDICA FCBQ NASCUTS L’ANY 2004 O ANTERIORS

DOCUMENT REVISIÓ MÈDICA FCBQ NASCUTS AL 2005 O POSTERIORS