Planificació tècnica: Preinfantil i Infantil

PREINFANTIL, INFANTIL I
(12 A 15 ANYS)

ASSOLIR HÀBITS, ACTITUDS I CONDUCTES

Autonomia pròpia del/la jugador/a per preparar-se la bossa d’entrenament.

-Preparar-se la bossa d’esport.
-En arribar a casa col·locar la roba i les sabatilles d’esport al seu lloc.
-Aprendre a fer un correcte manteniment de les sabatilles d’esport.

Autoincidència del /la propi/a jugador/a en la millora de l’esperit d’equip.

– Actitud positiva vers el grup.
– Autoincidència del/la propi/a jugador/a en la millora de l’esperit d’equip.
– Participació en les qüestions i decisions de l’equip (infantil).

Incidència en el camp de l’autoexigència en el treball.

– Millorar l’autoexigència en el treball propi.
– Millorar l’autoexigència del col·lectiu.

Treball en el camp de l’automotivació.

– Automotivació vers els propi treball en els entrenaments i partits.
– Automotivació vers el treball per superar les situacions adverses.

Millorar la capacitat de concentració.

– Aprendre a concentrar-se en el treball.
– Augmentar el grau d’atenció del/la jugador/a tant en entrenaments com en partits.
– Arribar al silenci en el treball si s’escau.

Valoració positiva de l’esforç propi i el dels altres.

-Valorar l’esforç propi molt més que no pas la victòria o la derrota.
-Valorar l’esforç dels/les companys/es molt més que no pas la victòria o la derrota.
-Consolidar la idea que l’esforç col·lectiu és millor que la suma dels esforços individuals.

Acceptació de les normes.

-Acceptar les normes internes del grup.
-Acceptar les regles del joc.

Correcte comportament en els entrenaments i partits.

-Ús de l’equipatge correcte pels partits.

Correcte comportament amb els/les companys/es, rivals i àrbitres. RESPECTE ENVERS L’ENTRENADOR/A I LES SEVES DECISIONS

-Respectar l’entrenador/a i les seves decisions entenent que són preses per al bé col·lectiu i mai en contra de l’individu.
-En cas de desavinences dialogar de manera educada amb l’entrenador/a per entendre les decisions preses.
-Ser conscient del grau d’autoexigència del/la jugador/a.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP I EL CLUB

ALTRES:

-Portar l’aigua en els entrenaments per poder hidratar-se quan el cos ho necessita. Ho farem sense interrompre la dinàmica de l’entrenament.
-Portar el cabell recollit, no portar penjolls, arracades ni polseres.
-Puntualitat.
-Portar el pitrall en els entrenaments.

ASSOLIR CONCEPTES DE TÈCNICA-TÀCTICA ADEQUADES A CADA EDAT

Assoliment dels conceptes de tècnica individual (1×0).

1×0 DOMINI DEL COS I JOC DE PEUS

-Aturades (combinacions).
-Mecànica del rebot defensiu (infantil).
-Arrancades (oberta, creuada i en revers).
-Fintes de recepció.
-Talls pel costat fort (preinfantil).
-Talls pel costat dèbil (infantil).

1×0 BOT

-Arrancada + bot lateral.
-Arrancada + atac directe a cistella.
-Revers (infantil).

1×2

-Bot de velocitat (estalvi de bots).
*Avançar la pilota.
*Millorar l’angle de passada.
*Per jugar 1×1.
-Aturada amb pilota i continuació a cistella.
-Canvi de direcció sense canvi de mà.
-Canvi de direcció i de mà per darrera l’esquena.
-Desacoplament bot-moviment corporal.

1×0 TIR

-Tècnica de tir (infantil).
-Tir: velocitat d’execució.
-Consolidació de la mecànica del tir lliure.
-Entrada a cistella passada (dreta i esquerra).
-Aturada + joc de peus + passada o tir.

Iniciació als conceptes de tàctica individual en les situacions d’1×1,2×2, 3×3, 4×4, 5×5

1×1 COMBINACIONS

-Concepte: bot + passada/recepció + tir.
-Bot + passada.
-Bot + aturada + joc de peus + presa de decisió.

2×2

-Passar i tallar.
-Passar i guanyar la posició interior.
-Passades amb una mà.
-Aclarir un espai.

2×1

-Introduir: passar i bloquejar directe (infantil).
-Passar i allunyar-se (bloc indirecte) (infantil).

3×3

-Joc lliure tot el camp.
-3×3 amb tres jugadors/es exteriors/es.
-3×3 (llibertat de posicions).
-Passar, tallar i reemplaçar.

4×4

-Rotació ofensiva.
-Jugar amb quatre jugadors/es oberts (1/2 camp).
-Crear espais i no molestar les accions ofensives.

5×5

-Màxima velocitat.
-Atacs de durada curta.
-Passar i moure’s.
-Mecànica del rebot ofensiu.
-Rebot defensiu i sortida en dribbling (preinfantil).

Aconseguir que tots /es els/les jugadors/es en acabar l’etapa facin seva la idea de“PERDRE LA POR AL TIR, PERDRE LA POR A L’ERRADA”

-no castigar l’error, sinó potenciar la capacitat per veure que tenim una situació còmode de tir.
-volem crear jugadors/es valents/es que vulguin castigar al rival, no jugadors/es que es cohibeixin per manca de confiança.
-L’entrenador/a donarà la màxima confiança i potenciarà al màxim aquesta idea.
d. Insistir en la idea de córrer en atac per a guanyar situacions d’avantatge. Contraatac.

Primari (1×0, 2×1 i 3×1)
*Sortir en dribbling amb la pilota pel centre de la pista.
*Córrer oberts i espaiats.
*Tots/es els/les jugadors/es poden pujar la pilota.
*Finalitzar el contraatac sota la cistella.

Secundari (3×2 i 4×2)

*Passada de beisbol.
*Tres carrils de contraatac.
*Finalització de contraatac a 2/3 m (cistella o taulell).
*Contraatac amb passades + talls.

Guanyar la idea de responsabilitat defensiva.

-Defensa del/la jugador/a amb pilota.
-1+1c1 entre pilota i cistella (pals repetidors).
-1+1c1 entre oponent i pilota (pals repetidors).
-Fintes defensives. Anticipació (infantil).
-Triangle defensiu (ajudes defensives costat fort i costat dèbil).
-Concepte de la defensa del/la passador/a que talla (preinfantil).
-Defensa dels talls (infantil).
-Defensa del contraatac 2×1.
-Rebot defensiu després del tir lliure.
-Pressió a mitja pista (concepte de voler recuperar la pilota per poder atacar).