Planificació tècnica: Cadet

CATEGORIA CADET (14 I 15 ANYS)

ASSOLIR CONCEPTES DE TÈCNICA-TÀCTICA ADEQUADES A CADA EDAT

Assoliment dels conceptes de tècnica individual (1×0).

1×0 DOMINI DEL COS I JOC DE PEUS

-Fintes de recepció (recepció en V, porta enrere, dins fora i guanyar la posició).
-Rebot ofensiu (moviments).
-Accions en el pal.
-Arrancades (combinacions de fintes i arrancades oberta, tancada, en revers).
-Tipus de talls segons la posició del defensa.

1×0 BOT

-Aturades i continuació a cistella (frontal, pas creuat, revers).
-Canvi de direcció i de mà en revers.

1×0 TIR

-Mecànica del tir en suspensió.
-Tir: velocitat d’execució.
-Tir en suspensió (sense i amb oposició).
-Tir a taulell (4/5 metres).
-Tir de tres punts (6,25 metres).
-Altres tipus d’entrades a cistella.

Iniciació als conceptes de tàctica individual en les situacions d’1×1,2×2, 3×3, 4×4, 5×5

1×1 COMBINACIONS

-Velocitat: Bot + passada/recepció + tir.
-Passada des de bot (passada sobre bot).

2×2

-Passada a dues mans sobre el cap.
-Tipus de passada a tot el camp.
-Passar i seguir.
-Passar i rebre mà a mà.
-Conceptes de preparació al bloqueig.

2×2. Bloc directe

-Blocs i continuacions.
-Passar i sempre moure’s.

3×3

-3×3 amb un/a jugador/a interior.

4×4

-Rotació ofensiva.
-Jugar amb quatre jugadors/es oberts (tot el camp).

5×5

-Atac per conceptes.
-Atenció al joc sense pilota.
-Rebot defensiu i primera passada de contraatac.

Aconseguir que tots/es els/les jugadors/les en acabar l’etapa facin seva la idea de“PERDRE LA POR AL TIR, PERDRE LA POR A L’ERRADA”

-no castigar l’error, sinó potenciar la capacitat per veure que tenim una situació còmode de tir.
-volem crear jugadors/es valents/es que vulguin castigar al rival, no jugadors/es que es cohibeixin per manca de confiança.
-L’entrenador/a donarà la màxima confiança i potenciarà al màxim aquesta idea.

Insistir en la idea de córrer en atac per a guanyar situacions d’avantatge. CONTRAATAC

-Primari i secundari (tràiler).
-Finalitzacions a 4/5 m.
-Contraatac amb passades.
-Contraatac lliure.
*Tots/es els/les jugadors/es poden pujar la pilota.

Guanyar la idea de responsabilitat defensiva.

-Defensa del bloc directe (sense canvi d’assignació).
-Ajut i recuperació a dos.
-Dirigir l’atacant amb pilota.
-Defensa del bloc indirecte.
-Defensa del contraatac 3×2.
-Pressió defensiva a 3/4 de camp i a tot el camp.

PROGRAMACIÓ- ETAPA DE TECNIFICACIÓ-PERFECCIONAMENT OBJECTIUS GENERALS

ASSUMIR HÀBITS, ACTITUDS I CONDUCTES

a. Col·laboració en les activitats i tasques pròpies del club.
b. Aconseguir un elevat nivell d’autoexigència en el treball.
c. Aprofundir en el camp de l’automotivació per la pràctica esportiva i incentivar la possibilitat d’obrir d’altres camins en el món de l’esport.
d. Aconseguir un elevat nivell de capacitat de concentració.
e. Valoració positiva de l’esforç propi i el dels altres.
f. Acceptació de les normes.
g. Correcte comportament en els entrenaments i partits.
h. Assoliment i correcta posta en pràctica de tots els conceptes i fonaments de comportament treballats en les etapes anteriors.
i. Respecte envers l’entrenador /a i les seves decisions.
j. Compromís amb l’equip i el club
k. Altres…

ASSOLIR CONCEPTES DE TÈCNICA-TÀCTICA ADEQUADES A CADA EDAT

a. Aprofundiment i perfeccionament en els conceptes de tàctica individual en les situacions d’1×1, 2×2, 3×3 i 4×4.
b. Potenciar l’optimització dels llançaments a cistella, en base a saber buscar la millor posició/situació de llançament.
c. Organitzar el contraatac per optimitzar el treball.
d. Mantenir la idea de responsabilitat defensiva.
e. Continuar treballant en situacions d’avantatge defensiu.
f. Introduir les defenses zonals.

EDUCAR EN LA PREPARACIÓ FÍSICA

a. Manteniment de l’hàbit de treball en el camp de la preparació física com a mitjà de millora física i personal.
b. Aplicació real dels estiraments.
c. Aplicació real de la tècnica de cursa.
d. Aplicació real de la tècnica de salt.
e. Desenvolupament de les capacitats condicionals: resistència, flexibilitat, força i velocitat.