Planificació tècnica: Júnior

JÚNIOR (16 ANYS EN ENDAVANT)

ASSUMIR HÀBITS, ACTITUDS I CONDUCTES

Col·laboració en les activitats i tasques pròpies del club.

– Col·laborar en l’organització i dinamització de les activitats pròpies de l’equip.
– Integrar-se dins el club i les seves activitats així com participar-hi de manera activa i dinàmica.

Aconseguir un elevat nivell d’autoexigència en el treball.

– Aconseguir un nivell elevat d’autoexigència en el treball propi.
– Aconseguir un nivell elevat d’autoexigència en el treball col·lectiu.

Aprofundir en el camp de l’automotivació per la pràctica esportiva i incentivar la possibilitat d’obrir d’altres camins en el món de l’esport.

– Automotivació vers els propi treball en els entrenaments i partits.
– Automotivació vers el treball per superar les situacions adverses.
– Plantejar d’altres opcions dins del propi club: delegat/da, entrenador/a, directiu/va, col·laborador/a.
– Plantejar d’altres opcions fora del propi club: àrbitre, auxiliar de taula.

Aconseguir un elevat nivell de capacitat de concentració.

– Aprendre a concentrar-se en el treball.
– Augmentar al màxim el grau d’atenció del/la jugador/a tant en entrenaments com en partits.
– Arribar al silenci en el treball si s’escau.

Valoració positiva de l’esforç propi i del dels altres.

-Valorar l’esforç propi molt més que no pas la victòria o la derrota.
-Valorar l’esforç dels/les companys/es molt més que no pas la victòria o la derrota.
-Consolidar la idea que l’esforç col·lectiu és millor que la suma dels esforços individuals.

Acceptació de les normes.

-Acceptar les normes internes del grup.
-Acceptar les regles del joc.

Correcte comportament en els entrenaments i partits.

-Ús de l’equipatge correcte pels partits.
-Correcte comportament amb els/les companys/es, rivals i àrbitres.
– Actuar com a mirall de la resta de jugadors/es del club.

Assoliment i correcta posta en pràctica de tots els conceptes i fonaments de comportament treballats en les etapes anteriors.

– Incidència en aquells aspectes en que sigui necessari.

Correcte comportament amb els/les companys/es, rivals i àrbitres. RESPECTE ENVERS L’ENTRENADOR/A I LES SEVES DECISIONS

-Respectar l’entrenador/a i les seves decisions entenent que són preses per al bé col·lectiu i mai en contra de l’individu.
-En cas de desavinences dialogar de manera educada amb l’entrenador/a per entendre les decisions preses.
-Ser conscient del grau d’autoexigència del/la jugador/a.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP I EL CLUB

ALTRES:

-Portar l’aigua en els entrenaments per poder hidratar-se quan el cos ho necessita. Ho farem sense interrompre la dinàmica de l’entrenament.
-Portar el cabell recollit, no portar penjolls, arracades ni polseres.
-Puntualitat.
-Portar el pitrall en els entrenaments.

ASSOLIR CONCEPTES DE TÈCNICA-TÀCTICA ADEQUADES A CADA EDAT

Assoliment dels conceptes de tècnica individual (1×0).

1×0 DOMINI DEL COS I JOC DE PEUS

-Fintes de recepció: triangles de recepció.
-Accions específiques segons la posició de joc:

*Bases —> talls:
Passar i tallar.
Passar i tallar sobre el bloc del pal alt (tall d’Ucla).
Passar i anar a rebre mà a mà.
Passar i bloquejar costat contrari.

*Alers —> talls segons la posició defensiva.

*Pivots —-> talls
Per davant
Per darrera

1×0 BOT

-Treballar múltiples combinacions: “Trespeus”, passes tartamudes,…

1×0 TIR

-Palmeig.
-Ganxo. I Semi ganxo.

Iniciació als conceptes de tàctica individual en les situacions d’1×1,2×2, 3×3, 4×4, 5×5

1×1 COMBINACIONS

-Execució: bot + passada + tir.

2×2

-Passada per darrera l’esquena.
-Passada per sota les cames.

3×3

-3×3 amb tres jugadors/es exteriors (joc sense pilota).
-3×3 amb un/a jugador/a interior (talls per damunt del pal: amb bloc i sense bloc).
-3×3 amb dos jugadors/es interiors (blocs entre jugadors/es interiors i intercanvi de posicions).
-3×3 amb un o dos jugadors/es interiors (bloc directe del/la jugador/a interior a l’exterior).
-Tisores.

4×4

-4×4 amb un pal (talls sobre el pal alt).

5×5

-Atac per conceptes.
-Moviments d’atac amb un o dos jugadors/es interiors.
-Atenció al joc sense pilota.
-Salt entre dos.
-Posta en joc des de la banda i des del fons.

Aconseguir que tots els/les jugadors/es en acabar l’etapa facin seva la idea de“PERDRE LA POR AL TIR, PERDRE LA POR A L’ERRADA”

-no castigar l’error, sinó potenciar la capacitat per veure que tenim una situació còmode de tir.
-volem crear jugadors/es valents/es que vulguin castigar al rival, no jugadors/es que es cohibeixin per manca de confiança.
-L’entrenador/a donarà la màxima confiança i potenciarà al màxim aquesta idea.

Insistir en la idea de córrer en atac per a guanyar situacions d’avantatge. Contraatac.

-Secundari.
-Transició organitzada.
-Treball en situacions de superioritat numèrica.

Guanyar la idea de responsabilitat defensiva.

-Defensa del bloc directe (amb o sense canvi d’assignació).
-2×1 en els blocs directes.
-Rotacions defensives.
-Ajudes al pal.
-Defensa del contraatac secundari.
-Zona press 3/4 de camp i a tot el camp.
-Introducció a la defensa de zona 1-3-1 i 3-2