Figura del delegat/da: funcions

La Federació Catalana de Bàsquet té reglamentat que hi hagi una persona als partits que es juguen a casa com a delegat/da de camp, per aixó el Club designa una persona vinculada a l’equip per a exercir aquesta funció, ja sigui per col·laborar amb el bon desenvolupament del partit, com també per ésser cadena de transmissió dels pares/mares vers l’entrenador i/o el director esportiu, de les inquietuds, suggeriments, queixes, etc., sempre en relació a aspectes organitzatius i mai en relació a aspectes tècnics.

Entre d’altres, aquestes son les funcions com a delegat/da de camp:
1.- Demanar el telèfon i adreça electrònica a tots els jugadors/es i entrenador/es de l’equip, per si s’ha d’avisar per a qualsevol cosa.
És important i els entrenadors ho agraeixen, que el delegat pugui tenir coneixement, en un petit calendari, dels dies que hi hauran baixes segures en l’equip (colònies escolars, reunions familiars, etc.).
2.- Preguntar a recepció la disposició de vestidors. La clau del vestidor anirà passant als delegats/des o entrenador/es dels equips de forma correlativa en les hores de joc fins l’últim que haurà de retornar la clau a recepció.
3.- Segons categoria, tenir les actes controlades amb els seus fulls de calcar blau i/o blau i vermell, els números de faltes i les targetes i possessió.
4.- Conèixer el funcionament dels marcadors del pavelló si s’escau.
5.- Comprovar que hi hagi gel a la nevera del magatzem.
6.- S’han de treure les pilotes, en un dels carros, abans de cada partit, amb un màxim de set pilotes, tres per cada equip i una per l’àrbitre, que serà la de joc. Aquestes pilotes s’han de recollir quan s’acaba l’escalfament i una vegada finalitzat el partit. A més ha d’assegurar-se que hi són totes.
7.- Atendre a totes les indicacions de l’àrbitre i dels entrenadors (local i visitant).
8.- Netejar en cas necessari la pista amb la mopa o tovallola. 
10.- Mantenir un comportament respectuós, actuant adequadament i evitar entrar en polèmiques i discussions amb els àrbitres, delegats contraris, públic, etc.
11.- Controlar que els jugadors de l’equip deixin neta la pista d’ampolles, peces de roba, etc.
Tots els equips tenen dret a tenir neta la pista de joc així com la zona de banqueta.
12.- Assegurar-se que l’equip no vagi sol als desplaçaments, intentant que al menys dos adults l’acompanyin.
13.- En cas de lesió d’un jugador, juntament amb l’entrenador, fer els passos necessaris per la correcta atenció del jugador de l’equip que s’ha lesionat.
14.- El delegat de camp, per tal d’actuar com a tal, haurà d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa, la qual podrà ser expedida a favor d’un sol equip o de diversos equips d’un mateix club; o bé tenir la corresponent llicència de directiu d’aquell mateix club. Un mateix equip pot tenir diversos delegats de camp si bé en un partit només podrà actuar un d’ells com a tal. 
15-. Facilitar a ambdós equips bancs i cadires suficients per a situar-hi l’entrenador, els jugadors i els altres acompanyants que vagin proveïts de la corresponent llicència. 
Ordenar la col·locació dels bancs o de les cadires a la distància reglamentària de la taula d’anotació, convenientment aïllats del públic, i impedir que s’hi col·loquin altres persones que no siguin les indicades en el paràgraf anterior. 
Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el bon ordre del partit, i sol·licitar, quan sigui necessària, la intervenció de la Força Pública abans, durant i després del partit. 
16.- Si a Arenys algun dia no es pot fer de delegat/da s’haurà de buscar un altre pare, mare o directiu i comunicar-ho al Club.
17.- Es realitzarà una reunió a principis de temporada per explicar tots punts i dubtes. Prèviament s’haurà tramitat la fitxa de la FCBQ i tindrem un grup de whatsapp amb tots els delegats del club.