Categories
Formació Mini

Sessió 1

Sessió I (18 de març)

Índex:

Fonament del TIR

Exercicis

Quiz/trivial